• lПравилници

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити

Правилник о намирењу потраживања по основу исплаћене новчане социјане помоћи

Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља

Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјани рад

Правилник о програму припреме за усвојење

Правилник о стручним пословима у социјалној заштити

Правилник о условима за накнаду трошкова и награду старатељу

Правилник о хранитељству

претрага

поставите питање

u

Пошаљите питање

Стојимо вам на располагању

информатор о раду

i

Информатор о раду

Преузмите

пријави насиље

z

Пријави насиље

Опширније

хранитељство

Желите да будете хранитељ?