• lИнтерни акти

Етички кодекс

Правилник о дисциплинској одговорности

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи

Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији

Правилник о начину и условима коришћења службених возила

Правилник о раду

Правилник о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом запослених у ЦСР Опово

Правилник о поступку ангажовања лица ван радног односа

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

План набавки на које се закон не примењује за 2024. годину

План набавки на које се закон не примењује за 2024. годину – I измена и допуна

Извештај о раду за 2021. годину

Програм рада за 2022. годину

Извештај о раду за 2022. годину

Програм рада за 2023. годину

Извештај о раду за 2023. годину

Програм рада за 2024. годину

претрага

поставите питање

u

Пошаљите питање

Стојимо вам на располагању

информатор о раду

i

Информатор о раду

Преузмите

пријави насиље

z

Пријави насиље

Опширније

хранитељство

Желите да будете хранитељ?