породични смештај за одрасле

Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета живота.

Потребна документација за остваривање права на породични смештај одраслих и старих лица:

  • Молба
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • Доказ о месечним приходима
  • Потврда о имовини (уверење из Катастра)
  • Лекарско уверење о здравственом стању
  • Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
  • Уверење Основног суда да се против подносиоца не води истрага, односно да није подигнута оптужница
  • Потврда да није на евиденцији лица против кога је одређена мера заштите од насиља у породици (прибавља се у центру за социјални рад)

претрага

поставите питање

u

Пошаљите питање

Стојимо вам на располагању

информатор о раду

i

Информатор о раду

Преузмите

пријави насиље

z

Пријави насиље

Опширније

хранитељство

Желите да будете хранитељ?