институционални смештај за одрасле

Домским смештајем кориснику се обезбеђује становање и задовољавање основних животних потреба, као и здравствена заштита.

Потребна документација за остваривање права на смештај одраслих и старих лица у установу социјалне заштите:

  • Молба
  • Извод из матичне књиге рођених или венчаних
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопија здравствене књижице
  • Уверење о здравственом стању (укључујући налаз копрокултуре, односно налаз столице и АТД налаз, односно налаз плућа)
  • Последњи чек од пензије
  • Уверење из Катастра непокретности
  • Правоснажна судска одлука о издржавању од сродника
  • Потврда о отвореном текућем рачуну
  • Потврда о измиреним дуговањима у банци

претрага

поставите питање

u

Пошаљите питање

Стојимо вам на располагању

информатор о раду

i

Информатор о раду

Преузмите

пријави насиље

z

Пријави насиље

Опширније

хранитељство

Желите да будете хранитељ?