једнократна новчана помоћ

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу која се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја.

Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.

Поступак за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи срповоди центар за социјални рад, а поступак за остваривање права на помоћ у натури спроводи Општинска управа општине.

претрага

поставите питање

u

Пошаљите питање

Стојимо вам на располагању

информатор о раду

i

Информатор о раду

Преузмите

пријави насиље

z

Пријави насиље

Опширније

хранитељство

Желите да будете хранитељ?